HOMMAGE FRA VENDELINU KARAČIĆU

29. 10. – 29. 11. 2021.

OTKUCAJI U VJEČNOSTI

Prva klica stručne izlagačke djelatnosti, valoriziranja visoke umjetnosti i lokalne likovne kulture u Širokom Brijegu, krenula je od fra Vendelina. Do osnivanja Franjevačke galerije, izlagačka djelatnost se zasnivala na radovima već valoriziranih autora i lokalnih umjetnika amatera, a događala se u neprilagođenim prostorima bez jasnih kustoskih koncepcija. Nitko nije imao hrabrosti za novo i suvremeno. Tih, samozatajan, ali uvijek s višim planom i ciljem, ranih 90 – tih, odmah na početku djelovanja Franjevačke galerije u novoizgrađenom prostoru, fra Vendelin je udomio skupinu mladih, avangardnih autora s prostora Jugoslavije koji nisu, zbog progresivnosti umjetničkih koncepcija, mogli pronaći prostor za prezentaciju svoje umjetnosti. Likovna izložba koja je ponijela simboličan naziv Fra Yu Kult, nije bila dobrodošla u suvremenim i modernim galerijama diljem tadašnje države, a fra Vendelin joj je dao bitno mjesto i kao jedan od kustosa izložbe sudjelovao u kreiranju imena i tim činom na prvo mjesto stavio umjetnost, brišući bilo kakve druge etikete i predrasude. Od te izložbe, koja je kasnije ostvarila međunarodni uspjeh i postala dijelom stalnog postava današnjeg Franjevačkog muzeja i galerije, galerija je uzela progresivno, galerijsko izlagačko usmjerenje, primajući u svoje okrilje sve umjetnike koji su zadovoljavali visoke estetske kriterije i vrednujući samo ono što je umjetničko. Zahvaljujući fra Vendelinovoj hrabrosti i umjetničkom senzibilitetu, Franjevačka galerija je postala „otvorena“ poput kakve gradske, svjetovne galerije, nadrasla okvire samostana i mogla se, odmah u početku djelovanja, po izlagačkoj djelatnosti, usporediti sa galerijama u velikim urbanim središtima. Uspjeh i gostovanje Franjevačke galerije u Edinburgu, smjestilo je Široki Brijeg na europsku kulturnu mapu i ubrzo su Franjevačka galerija i Široki Brijeg postali dijelom kulturnog trokuta koji su zatvarali sa Dubrovnikom i Splitom. Svojim pristupom i kustoskim koncepcijama fra Vendelin galeriju otvara svima i ona postaje hram za slavljenje umjetnosti bez ikakvih predrasuda i ograda. Franjevačku galeriju posjećuju ljubitelji umjetnosti iz Zapadne Hercegovine i šire, ona postaje vodeća institucija u regiji, diktirajući izlagačke trendove, prateći sve suvremene galerijske i muzejske prakse. Otvaranjem puta visokoj umjetnosti fra Vendelin stvara preduvjete za osnivanje Likovne akademije, stavljajući ovaj put Široki Brijeg na kulturnu kartu gradova sa visokoškolskim institucijama. Akademija likovnih umjetnosti, osnovana samo šest godina nakon osnutka Franjevačke galerije, kreće snažno i silovito s prvom generacijom studenata i nastavlja istim kontinuitetom do danas. Profesori su dolazili sa svih strana, privučeni umjetničkom energijom i ozračjem koje je širila Franjevačka galerija. Na Brijegu se uistinu dogodila umjetnost, paralelno se stvaralo i izlagalo, bila je to simbioza dvije institucije koja je rađala više nego što je itko očekivao. Fra Vendelinovi bivši studenti, obrazovani na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, večeras izlažu radove iskazujući mu na taj način poštovanje, posebno vođeni idejama koje im je prenio. U njihovim radovima nema konfekcijske umjetnosti, kopiranja, plagijatorstva, radi se uistinu o kvalitetnim umjetničkim rješenjima čiji je rezultat istinska umjetnost. Osobni pristupi temi, kroz vlastite manire, stavove, apsolutna subjektivnost, pokazuje otvorenost u umjetničkom obrazovanju i njegovanju individualnosti pojedinog umjetnika tijekom školovanja na Akademiji. Fra Vendelin se upravo zalagao za takav pristup i cijeli život se borio protiv kiča u umjetnosti, pogotovo u onoj sakralnoj. Zbog toga je u suradnji s profesorom Antom Kajinićem i fra Jozom Pejićem pokrenuo poslijediplomski studij sakralne umjetnosti Ars Sacra čiji je cilj bio obrazovati umjetnike koji će donositi kvalitetna umjetnička djela, dostojna današnjice i sakralnih prostora. Cilj koji je zamislio u cijelosti je ostvaren, a poslijediplomski studij Ars Sacra se može smatrati prvom organiziranom edukacijom u borbi protiv lošeg ukusa u sakralnim prostorima. Fra Vendelin se dokazao i kao umjetnik u realizaciji mozaika od lomljenog stakla koji su krasili intimu bivše sakristije Samostana i u dizajniranju samostanskog dvorišta. Bez obzira na naporan rad i sve velike projekte koji su ostali iza njega, jednostavnost i duh djeteta u sebi nije nikad izgubio. To se najbolje vidi u njegovim pjesmama za djecu objavljenima u zbirkama „Zdravo mali pametari“ i „Pometnja u raju“. Svakako, nije sve ostalo na riječima, nego je po fra Vendelinovoj želji stihove ilustriralo dvoje njegovih najbližih suradnika Ana Naletilić i Josip Mijić, također školovanih na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Fra Vendelinovim entuzijazmom, Široki Brijeg, poznat tek u novijoj povijesti, kroz djelovanje galerije i Akademije, stao je bok uz bok sa gradovima koji imaju kontinuitet rasta još od antičkog doba. Franjevačka galerija bila je otvorena za eksperiment, zapravo za sve ono što umjetnost jest, a o tome nam najbolje svjedoče imena umjetnika koji su u njoj izlagali, te broj izložaba koji traje neprekinuto u kontinuitetu od 1990. do danas. Fra Vendelin nije držao umjetnost zaključanu u samostanskim zidinama, nego ju je ponudio puku poput renesansnog franjevca, željnog da pouči i otvori nove horizonte građanima, kako bi se kultura i likovnost provukli svakodnevicom, a rutinski, jednodimenzionalni način života poprimio što više boja. Fra Vendelin se ugradio u svaku poru likovnog i kulturnog života Širokog Brijega, poput tisuća kamenih oblutaka koji oblikuju samostansko dvorište.

TOMISLAV ĆAVAR